Handig om te weten

BIZON organiseert kampen voor kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. Ze komen vaak uit gezinnen die het moeilijk hebben om hun kind op vakantie te sturen. BIZON vindt dat iedereen recht heeft op onvergetelijke activiteiten tijdens de vakantieperiodes en wil daarom elke jongere de kans geven om zo’n leuk kamp te beleven.

Hieronder vind je wat meer informatie over de prijzen, mogelijke kortingen en andere praktische zaken.
 

WIE KAN AAN DE KAMPEN DEELNEMEN?

 • Kinderen en jongeren van 7 tot 21 jaar
 • Kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. Ze leven in een gezin dat het moeilijk heeft, verblijven in een instelling of worden ondersteund door bijzondere jeugdbijstand.
   

BIZON streeft ernaar om de deelnemers een positieve ervaring mee te geven. Daarom vragen we om bij de inschrijving met enkele factoren rekening te houden:

 • Het is belangrijk om goed in te schatten of het kamp voor de deelnemers een positieve ervaring kan worden. De aangeboden structuur is verschillend van de structuur die ze thuis of in de dienst gewoon zijn. BIZON werkt, ondanks de degelijke vorming en de vele ervaring, nog altijd met vrijwilligers en niet met professionele begeleiders. We vragen daarom ook om geen kinderen en jongeren in te schrijven met ernstige en/of acute psychiatrische problemen, met een matige of ernstige mentale beperking, evenals kinderen en jongeren met een te zware agressieproblematiek.
   
 • Druggebruik wordt op kamp niet getolereerd. Daarom vraagt BIZON om problemen te vermijden en geen deelnemers in te schrijven met een acuut verslavingsprobleem.
   
 • BIZON merkt dat kinderen en jongeren die zelf kiezen om deel te nemen meestal een betere ervaring hebben op een kamp. We raden je dus aan om niemand tegen zijn/haar zin mee te sturen.
   
 • Sommige kampen kunnen fysiek zwaarder zijn en vragen een basisconditie. Dat is vooral het geval is bij de trektochten, tentenkampen en buitenlandse kampen. Bij twijfel over de deelname van een bepaalde jongere kan je contact opnemen met het secretariaat. Zo kan BIZON je helpen inschatten of een bepaald kamp al dan niet een deugddoende ervaring voor de jongere kan zijn.
   

VERZEKERING

De deelnemers en vrijwilligers zijn verzekerd voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Ziekte en materiële schade die niet het gevolg zijn van een ongeval op kamp, vallen niet onder die verzekering.


PRIJZEN

BIZON probeert de prijs van haar kampen zo laag mogelijk te houden. Hierdoor willen we alle deelnemers de kans geven om te genieten van ons kampenaanbod. De dagprijs voor een kamp is €18. Dat is ongeveer de helft van de werkelijke kostprijs. Wij weten dat deze prijs voor sommige deelnemers nog te hoog is, daarom voorziet BIZON ook een kortingsbudget. Ouders en begeleidende diensten kunnen die korting aanvragen. Hiervoor bezorg je ons een schriftelijke toelichting via het kortingsformulier.

In onderling overleg kan de totale kostprijs dalen tot €25 voor een binnenlands kamp. Voor buitenlandse kampen bedraagt het minimumtarief €75.

Wij vragen om eerlijk met deze kortingen om te springen. Het budget is beperkt en is er uiteraard enkel voor kinderen en jongeren die dit écht nodig hebben.

BIZON biedt ook de mogelijkheid om de betaling via een afbetalingsplan in orde te brengen. Dit gebeurt in onderling overleg met een van onze secretariaatsmedewerkers.


WEL & NIET IN DE PRIJS INBEGREPEN

In de prijs van het kamp zijn volgende zaken wel inbegrepen:

 • het verblijf
 • de maaltijden
 • kwalitatieve begeleiding
 • verzekering (zie hierboven)

In de prijs van het kamp zijn volgende zaken niet inbegrepen:

 • de heen- en terugreis naar/van de kampplaats
 • eventuele dokters-, apotheek- en/of ziekenhuiskosten
 • eventuele herstelkosten voor materiële schade (niet gedekt door de burgerlijke aansprakelijkheid)
   

ALTERNATIEVE BETALING

Het kortingsbudget van BIZON is beperkt. Daarom geven wij graag enkele andere tips mee om zelf te zoeken naar eventuele alternatieve mogelijkheden om het kamp te kunnen betalen. Hoe meer diensten zelf kunnen bijdragen aan de inschrijvingsprijs voor het kamp, hoe meer kinderen en jongeren aan een lager tarief kunnen deelnemen.

 • Socio-cultureel participatiefonds OCMW
  Wat?
  Wie ondersteuning krijgt van de OCMW-dienstverlening of een laag inkomen heeft én problemen ondervindt om dergelijke activiteiten te betalen, kan bij het OCMW aankloppen voor tussenkomst bij tal van sportieve en culturele activiteiten. Dit kan ook voor kampen.
  Hoe? Je neemt daarvoor best contact op met jouw OCMW-assistent of met het OCMW-kantoor in jouw buurt.
   
 • Mutualiteiten, ziekenfondsen, gezondheidsfondsen
  Wat?
  Elke mutualiteit betaalt een deel van jongerenkampen terug.
  Hoe? Je laat het aanvraagformulier — terug te vinden op de website van uw mutualiteit — invullen door BIZON. Dit ingevulde formulier bezorgt u dan terug aan uw mutualiteit. Daarna krijgt u een deel van de gemaakte kosten terugbetaald.
   
 • Fiscale aftrekbaarheid jeugdwerk
  Wat?
  Ouders kunnen de kosten voor een kamp van hun inwonende kinderen (jonger dan 14 jaar, tot de dag dat ze 14 jaar worden) inbrengen ter vermindering van hun belastbaar inkomen. Het maximaal aftrekbare bedrag is hiervoor €13 (2020) / €13,70 (2021) per dag en per kind.
  Hoe? Om deze kosten te kunnen aftrekken, dien je als ouder over een bewijsstuk te beschikken. BIZON stuurt dit na afloop van het kamp op (indien de betaling hiervoor in orde is gebracht) in de loop van het voorjaar.
   
 • Fonds Vrijetijdsparticipatie
  Wat?
  Het Fonds Vrijetijdsparticipatie wil mensen die in armoede leven meer laten deelnemen aan verschillende activiteiten in hun vrije tijd. Ook jeugdwerk valt hieronder. Het Fonds kan voor jou maximaal 80% van de totale kosten betalen.
  Hoe? Meer informatie over hoe je deze financiële hulp kan aanvragen, vind je terug op hun website.
   
 • Iedereen Verdient Vakantie
  Wat?
  Iedereen Verdient Vakantie wil gezinnen die in armoede leven en niet van een vakantie kunnen genieten helpen. U kunt onze vakanties ook boeken via hun website.
  Hoe? Meer informatie hierover vind je via deze link.


MATERIAAL

Enkele weken voor het kamp begint, ontvang je een kampboekje waarin een bagagelijst staat. Zo weet je wat een deelnemer allemaal moet meenemen (en wat niet).

Heb je geen slaapzak, matje of stapschoenen? Geen nood, BIZON kan hiervoor reservemateriaal voorzien. Neem contact op met het secretariaat en dan zoeken we samen een oplossing.
 

VERVOER

Het vervoer van en naar de kampplaats, dien je in principe zelf te voorzien. BIZON beseft dat dit niet altijd gemakkelijk is. Daarom helpen we je graag op weg.

 • Voor het kamp krijg je een adressenlijst met contactgegevens van alle diensten die deelnemers hebben ingeschreven. Die lijst maakt het mogelijk om af te spreken om te carpoolen.
 • BIZON voorziet bij ieder binnenlands kamp transport vanaf het dichtstbijzijnde station naar de kampplaats.
 • Indien er geen vervoersoplossing gevonden wordt, kan er samen met het secretariaat gezocht worden naar andere mogelijkheden.
   
 • Voor de buitenlandse kampen wordt vervoer voorzien vanaf een specifiek station ergens in Vlaanderen.