Privacyverklaring

Privacyverklaring van BIZON vzw

BIZON vzw hecht veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en privacy. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe deze verwerkt worden.

BIZON verzamelt persoonlijke gegevens die relevant zijn voor onze werking en gebruikt deze ook om jou op de hoogte te houden van onze activiteiten.

Je kan op elk moment de persoonlijke gegevens die BIZON over jou verwerkt inzien, laten verbeteren of verwijderen. Je hebt het recht ‘vergeten’ te worden. Mocht je nog vragen of een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan kan je steeds met ons contact opnemen via:

BIZON vzw
Tarbotstraat 61d
9000 Gent
info@bizonvzw.be

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie indien je van mening bent dat jouw gegevens foutief worden behandeld.

Onze volledige privacyverklaring voor vrijwilligers lees je hier.

Onze volledige privacyverklaring voor diensten en jongeren lees je hier.