Handig om te weten

BIZON organiseert vakantiekampen voor kinderen en jongeren van 7 tot 21 jaar. BIZON kiest er echter voor om dit te doen voor een groep die anders weinig tot geen mogelijkheden heeft zich te ontspannen. Het recht op een leuke vrijetijdsbesteding willen wij waar maken. Daarom organiseert BIZON activiteiten voor kinderen en jongeren uit gezinnen die het moeilijk hebben om hun kind op kamp te sturen, zodat ook zij een onvergetelijke activiteit of vakantie kunnen beleven.

Wil je meer informatie hierover? Neem dan snel even contact op met onze secretariaatsmedewerkers (info@bizonvzw.be of 09 236 30 09).

Hieronder vinden jullie alvast wat meer informatie terug over de prijzen van de kampen en mogelijke kortingen.
 

VERZEKERING

De jongeren en vrijwilligers zijn verzekerd voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Ziekte en materiële schade die niet het gevolg is van een ongeval op kamp vallen niet onder de verzekering. Ook materiële schade aan het kamphuis valt niet onder de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en kan verhaald worden op de jongere.

NIET IN DE PRIJS INBEGREPEN

Wat niet in de kampprijs is inbegrepen:

· Heen- en terugreis naar de kampplaats

· Eventuele dokters-, apotheek- en ziekenhuiskosten

· Eventuele herstellingen van materiële schade

Prijzen

BIZON vraagt een dagprijs van €18, wat overeenkomt met ongeveer de helft van de reële kostprijs. Wij zijn er ons van bewust dat deze prijs voor een aantal van onze deelnemers nog te hoog is. Daarom voorziet BIZON een kortingsbudget. In overleg met de begeleidende dienst kan de prijs dalen tot €25 voor een volledig kamp (met uitzondering van minimum 75 euro voor Fietsen op Texel). Voor het buitenlandse kamp JURA is er een vaste prijs van €50 voor het kamp.

Aan de hand van een schriftelijke motivatie (in te vullen op het kortingsformulier die je op onze website kan terugvinden) beslist BIZON over de eventuele toekenning ervan.

Omdat het kortingsbudget van BIZON niet onbeperkt is geven wij enkele tips mee om zelf als inschrijvende dienst of voorziening te zoeken naar een eventuele alternatieve financiering voor het kamp. Hoe meer diensten zelf kunnen bijdragen aan de inschrijvingsprijs, hoe meer jongeren BIZON aan een lager tarief kan laten deelnemen. We zetten de mogelijkheden hier op een rijtje:

Socio-cultureel participatiefonds OCMW

  • Wat: Wie gebruik maakt van de OCMW-dienstverlening of een laag inkomen heeft én problemen ondervindt om dergelijke activiteiten te betalen, kan bij het OCMW aankloppen voor tussenkomst bij tal van sportieve en culturele activiteiten. De tussenkomst kan betrekking hebben op het inschrijvingsgeld voor kampen.
  • Hoe: U neemt daarvoor best contact op met het OCMW in uw buurt.

Mutualiteiten

Fiscale aftrekbaarheid jeugdwerk

  • Wat: Ouders kunnen de kosten voor de opvang van hun kinderen ten laste (jonger dan 12 jaar) inbrengen ter vermindering van hun belastbaar inkomen. Het maximaal aftrekbare bedrag is begrensd tot €11,20 per opvangdag en per kind.
  • Hoe: Om deze kosten te kunnen aftrekken, moeten de ouders over een bewijsstuk beschikken. Daarom wordt er een fiscaal attest opgemaakt. BIZON stuurt dit na afloop van de kampen naar de inschrijvende dienst (indien alle betalingen in orde zijn).

Fonds vrijetijdsparticipatie

  • Wat: Het Fonds Vrijetijdsparticipatie is een initiatief, gesubsidieerd door de Vlaamse overheid, met als doel mensen die in armoede leven meer en volwaardig te laten participeren aan onder meer het jeugdwerk. Het fonds komt voor maximaal 80% van de kosten tussen. 
  • Hoe: Meer info over de werking van het Fonds vind je op www.fondsvrijetijdsparticipatie.be

Steunpunt vakantieparticipatie

  • Wat: Steunpunt Vakantieparticipatie richt zich op personen en gezinnen in armoede, die vanwege allerlei drempels niet van een vakantie kunnen genieten.
  • Hoe: Meer info over het boeken van vakanties vind je op www.vakantieparticipatie.be

Jeugdaxibonnen

  • Wat: Bruggelingen kunnen voor ieder kind tussen 3 en 18 jaar 10 euro aan jeugd-AXI-bonnen gratis afhalen op de jeugddienst. Ouders die het financieel moeilijker hebben kunnen per kind 50 euro aan jeugd & sport-AXI-bonnen ontvangen.
  • Hoe: Meer info over het aanvragen van Jeugdaxibonnen bij de stad Brugge vind je op www.jeugddienstbrugge.be/jongeren/axi