BIZON vzw > Medewerkers > Raad van Bestuur Start  Forum  Overzicht  Intranet 

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is belast met het dagelijks bestuur van de vereniging. De RvB komt minstens één keer per maand samen. Ongeveer alles wat gebeurt in de vereniging komt er aan bod: het opvolgen van de verschillende werkgroepen, de organisatie van de vakantiekampen en activiteiten, de vorming,... Maar ook materies als begroting, jaarrekening, beleidsnota, erkenning als landelijk jeugdwerk, subsidiedossiers,... passeren er de revue. De RvB is ook verantwoordelijk voor de pedagogische en inhoudelijke lijn van BIZON vzw.

Geertrui Ward Hans Marianne Femke Kobe Griet Lies Hannes Dieter

Lies Jacobs, Hans Druart (voorzitter), Ward Braeye (secretaris), Kobe Debosscher
Geertrui Debosscher, Griet Braeye, Femke Hoorelbeke, Marianne Willocx