Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vereniging. De RvB komt minstens één keer per maand samen. Ongeveer alles wat gebeurt in de vereniging komt er aan bod: het opvolgen van de verschillende werkgroepen, de organisatie van de kampen en weekends, activiteiten, vormingen,... Maar ook materies als begroting, jaarrekening, beleidsnota, erkenning als landelijk jeugdwerk, subsidiedossiers, personeelsbeleid,... passeren er de revue. De RvB is ook verantwoordelijk voor de pedagogische en inhoudelijke lijn van BIZON vzw. Het mandaat van bestuurders moet steeds bekrachtigd worden door de AV en duurt maximaal 2 keer 4 jaar.

Iedere werkgroep en ieder kamp binnen BIZON wordt opgevolgd door een bestuurder. Zo stromen voorstellen en informatie snel door naar de Raad van Bestuur en kan er afstemming georganiseerd worden.

LEDEN RAAD van BESTUUR:

Naam

Functie

Lies Jacobs Voorzitter RvB | Voorzitter AV | Werkgroep Voorzitters | Werkgroep Beleid
Audrey Miserez

Werkgroep 3000 | Werkgroep Ontmoeting | Werkgroep Werving | Werkgroep Feest |
Werkgroep Mammoet

Cis Lagae Werkgroep Beleid
Emmelien Monnens Werkgroep Communicatie
Femke Hoorelbeke Personeelsverantwoordelijke | Werkgroep Kamp- en Hoofdleiding | Werkgroep Logistiek
Helena Kerkhofs Werkgroep Kamp- en Hoofdleiding | Werkgroep Logistiek
Jeroen Verstraeten Werkgroep Fonden | Werkgroep Benefiet
Lesley Rijmen Werkgroep Vorming | Werkgroep Animator | Werkgroep Hoofdanimator | Werkgroep Vormingsweekend | Werkgroep BIZON(KHL)Boek

David Vanhaverbeke

Secretaris | Financieel verantwoordelijke | Werkgroep Fonden | Werkgroep Benefiet